Stadspoort Nieuwe Stijl

Gemeente Doetinchem × Michiel van der Kley

Om de binnenstad vitaler en aantrekkelijker te maken, werden plannen aangedragen door het StadsLAB (een samenwerkingsvorm van inwoners, ondernemers en gemeente). De intenties om het stadshart te vergroenen en nieuwe stadspoorten te realiseren, maakten daarvan deel uit.

Vraag

Passend binnen dit Groene-Poorten-Plan is een poging gedaan tot een ontwerp te komen voor een nieuwe ‘Grutpoort’ op de oude locatie. Daarbij is gezocht naar mogelijkheden om aan te sluiten bij het project Achterhoek in 3D en naar manieren om de te printen onderdelen uit de hele wereld te laten komen.

Kunstenaar

Kunstenaar Michiel van der Kley boog zich over deze opgave en werkte een concept uit. In een vroegtijdig stadium bleken de randvoorwaarden van de buitenruimte en de mogelijkheden van het ontwerp moeilijk verenigbaar.

Een blik in zijn 'schetsboek'

ANTWOORD