Schering en Inslag

Gemeente Aalten × Suze May Sho

De gemeente Aalten kende eind negentiende en begin twintigste eeuw een indrukwekkende historie op het gebied van de textielindustrie. De gemeente Aalten beschikte over een uniek en specifiek industrieel cluster. Met een weverij in Aalten zelf, met de Deventer Tapijtindustrie in Dinxperlo en met de internationaal opererende knopenfabriek Dutch Button Works in Bredevoort.

VRAAG

Bedenk hoe we kunnen voortborduren op de textielhistorie voor verbinding van:

  • verleden en toekomst
  • ambacht en experiment
  • oud en jong
  • de drie kernen (Aalten, Bredevoort en Dinxperlo)

Voorbeelden van textiel in Aalten:

kunstenaars

Het kunstenaarscollectief Suze May Sho onderzoekt hoe deze bijzondere textielgeschiedenis beter zichtbaar en beleefbaar te maken is en hoe dit unieke verleden een meer prominente plaats kan krijgen in de profilering van de gemeente Aalten.

ANTWOORD

De onderzoeksfase voor dit project is inmiddels afgerond. Suze May Sho heeft gewerkt aan een plan onder de titel 'Schering en Inslag' waarin een voorstel wordt gedaan voor drie ruimtelijke ingrepen in de drie dorpskernen (Dinxperlo, Bredevoort en Aalten) gebaseerd op weefpatronen die met behulp van de bevolking kunnen worden ontwikkeld.