Onderdeel van

Cultuur & Erfgoedpact Achterhoek

KUNSTwerkt in de Achterhoek

Voor de periode 2017-2020 is door negen Achterhoekse gemeenten en de provincie Gelderland een Cultuur & Erfgoedpact opgesteld om de culturele identiteit te versterken en beter zichtbaar te maken. KUNSTwerkt is een onderdeel van dit pact. KUNSTwerkt verbindt kunstenaars en opdrachtgevers (bedrijven, ondernemers, organisaties, overheden) in projecten die vanuit de rijke historie en cultuur van de Achterhoek een frisse blik werpen op de toekomst. Op deze website zijn alle projecten bij elkaar gebracht.